* Anders gaan leven in Latem, 19de - midden 20ste eeuw

Activiteit Latemse Kunstkring

Lezing ingericht door de LKK over de tijdsgeest in de periode van de Latemse historische kunstenaars.

 

 

Deze lezing vertrekt vanuit een aantal spanningsvelden die de Europese belle époque karakteriseerden: aan de oppervlakte leek sociaal en economisch veel mogelijk, maar tegelijkertijd was het ook een periode van cultureel onbehagen.

 

Dit was de perfecte voedingsbodem voor allerlei sociaal-culturele hervormingsbewegingen die ook het culturele leven in Latem mee bepaalden tot diep in de twintigste eeuw.

 

Van Latemse Tolstojanen omstreeks 1900 tot de oprichting van Lima in de jaren 1950: een verhaal met vertakkingen in binnen- en buitenland.

 

 

 

 

 

 

Prof.dr. Christophe Verbruggen leidt het Ghent Centre for Digital Humanities en is als hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Sociale Geschiedenis na 1750. Hij is verbonden aan het Instituut voor Publieksgeschiedenis en het Sarton Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. 

 

Verbruggen is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van intellectuelen en culturele mobiliteit in de 19de en 20e eeuw. Andere expertisevelden zijn wetenschapsgeschiedenis, milieugeschiedenis en het gebruik van netwerkanalyse in historisch onderzoek. 

 

Hij werkt momenteel aan een project over de grensoverschrijdende geschiedenis van sociale en culturele hervormingsbewegingen.

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren. Cookies vertellen ons niet wie je bent.