* Brede Visie op Cultuur 30 jaar - BVC 3.0

Lezing door Rik Torfs: Van Albertus Magnus tot robotica

 

 

30 jaar bestaat onze vereniging, dat verdient even aandacht.

 

De voorbije 30 jaar was de betreurde Etienne Vermeersch een trouw spreker en deelnemer. Het brede aandachtsveld van onze vereniging boeide hem ten zeerste.

 

Ook bij Prof. Rik Torfs herkennen we een dergelijke open geest. Vandaar dat we hem vroegen de wereld te duiden tussen twee ankerpunten voor onze vereniging: 'Van Albertus Magnus tot robotica'.

 

Albertus Magnus genootschap was de eerste naam van onze vereniging zowat 30 jaar geleden. Na enkele jaren veranderden we de naam in 'Brede Visie op Cultuur' en werd de vereniging een vzw.

 

Steeds meer ging onze aandacht naar hedendaagse architectuur, kunst, stadurbanisatie en ja .... onze huidige maatschappij.

En die wordt het best geduid door de impact van robotica!

 

 

 

 

 

 

Onze vereniging werd opgericht op 15 juli 1988 onder de naam Albertus Magnus genootschap.

Albertus Magnus was leermeester van Thomas Aquino, hij vertaalde Aristoteles, was de eerste die stelde dat wetenschappelijke theorieën moesten gebaseerd zijn op proefondervindelijk onderzoek. De bisschop stierf in 1280 in Keulen en werd daar ook begraven.

Al snel wilden we ons beeldveld verbreden en ook een vzw-structuur bekomen. Zo werd in 1992 overgestapt naar ‘Brede Visie op Cultuur’ vzw.

‘Brede Visie op Cultuur’  bestrijkt een breed interesseveld, van archeologie tot hedendaagse kunst, van natuurbeleving tot culinaire ontdekkingen.

Komen we tot de dag van vandaag dan kunnen we onze maatschappij misschien het best verwoorden onder de term ‘robotica’. Want robotica blijkt vandaag doorgedrongen tot alle geldingen van onze maatschappij.

 

Een ruime waaier voor een vereniging met een brede visie!

 

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren. Cookies vertellen ons niet wie je bent.